צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה

מחקרים הוכיחו כי עיסוק בפעילות מנטאלית משמעותית, עשוי להפחית את הסיכוי ללקות בדמנציה.


מחקרים רבים הוכיחו את הקשר בין עיסוק בפעילות מנטאלית משמעותית לבין הפחתת הסיכוי ללקות בדמנציה.
שבועיים מרגע הגעתו של דייר חדש למחלקה, הוא עובר אבחון והערכה, אלו נועדו לצורך קביעת מסגרת התערבות
פרטנית או קבוצתית
אשר מטרתה העיקרית הוא שיפור מיומנויות ושינוי משמעותי בתפקוד הדייר בסביבת חייו הטבעית.צוות הריפוי בעיסוק מגבש תכנית פעילות וסביבת פעילות מוכוונת תוך בחינת התוואי הקיים והמלצה ליצירת שינויים
והתאמות בסביבת המחיה הטבעית של הדייר, בחדרו, במיטתו ועוד.
בד בבד מתבצע מעקב, תיעוד ודיווח של התקדמות יעדי הטיפול.

באופן שוטף ובהתאם להתקדמות הטיפול
, מתבצעות הערכות מצב חדשות הבוחנות את ההתאמה של תכנית הטיפול,
במידת הצורך מתבצעת התאמת סדים, לרוב לגפיים עליונות, בכדי למנוע פגיעה במפרקים וכן ליצירת טווח תנועה מרבי ומיטבי.נגישות
הגדלת טקסט
הקטנת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA